Buy Moskovskaya Osobaya Vodka Bottled 1970s online - Russian Vodka

Moskovskaya Osobaya Vodka Bottled 1970s

ABV: 37.5% - Size: 70cl

Moskovskaya Osobaya Vodka Bottled 1970s

Where to buy?

Last seen at: Master of Malt

Check availability